Tunnista omat arvosi - Leena Pakonen

Tunnista omat arvosi


Arvot auttavat meitä tekemään meille oikeat valinnat ja päätökset. Tässä osiossa tarkastelemme, mitkä arvot ovat meille tärkeitä, mikä on arvojärjestyksemme ja kuinka ne toteutuvat elämässämme. On helpompaa elää omien arvojen mukaista elämää. 

Jos jostain syystä joudumme tekemään kompromisseja arvojemme suhteen tai jopa toimimaan arvojemme vastaisesti, meille syntyy sisäisiä ristiriitoja. Joudumme silloin perustelemaan myös itsellemme, miksi olemme toimineet tietyllä tavalla. Ja koska olemme jotenkin toimineet omia arvojamme vastaan, joudumme perustelemaan samaa asiaa uudelleen ja uudelleen, ja pohtimaan mitä ja miksi ja niin edelleen. Aikaa ja energiaa kuluu saman asian pyörittämiseen ja olomme on kuitenkin edelleen jotenkin epämukava. Tunnemme jonkinlaista epätasapainoa ja tyytymättömyyttä, joskus jopa häpeää.

Kun toimimme harmoniassa arvojemme kanssa, meidän on helpompi tehdä valintoja, seisoa niiden takana ja meille on helpompaa perustella valintamme myös muille. Meillä on selkeä näkemys siitä, mikä meidän mielestämme on oikein. Meillä on tunne, että valintamme ja päätöksemme on vakaalla pohjalla. Ne perustuvat johonkin arvokkaaseen: arvoihimme.

Katso ensin johdantovideo aiheeseen. Lataa sitten alla oleva tiedosto, se sisältää tiedot videolla esiteltyyn harjoitukseen. Voit tulostaa tiedoston ja tehdä harjoituksen suoraan siihen tai käyttää erillistä paperia.

 

[s3mm type=”video” s3bucket=”energinen-elama-1″ files=”EE_arvot.mp4″ volume=”0.6″ /]

 

[s3mm type=”file” files=”EIAH_Arvot.pdf” linknewtab=”yes”]Lataa harjoitustiedosto >>[/s3mm]

 

Arvot näkyvät elämässäsi myös näin…

Kun huomaat jonkin asiantilan tai ihmisen käyttäytymisen ärsyttävän sinua tai koet muuten epämääräistä tyytymättömyyden tunnetta, voit silloin kysyä itseltäsi, mitä arvoa sinulla on silloin tarve puolustaa. Jos et pysty juuri siinä tilanteessa tuomaan omaa näkemystäsi esille, voit miettiä, onko jokin muu keino edistää arvojesi mukaista toimintaa ja voitko muilla tavoilla toteuttaa tai vahvistaa puolustamaasi arvoa omassa elämässäsi. Toisinaan voi olla viisaampaa luopua tuulimyllyjä vastaan taistelemisesta ja siirtyä suunnitelmaan B.

Seuraa miten arvot näkyvät arjessasi

Seuraa tällä viikolla miten arvosi vaikuttavat arjessasi. Millaisia itsellesi tärkeitä arvoja tunnistat, miten ne näkyvät elämässäsi ja miten toteutat niitä. Seuraa myös tilanteita, joissa koet arvojesi puolustamisen tarvetta tai tunnet jonkinlaista sisäistä ristiriitaa. Mieti, kuinka voisit silloin helpottaa oloasi.

Esimerkiksi jos sinulle luotettavuus on tärkeä arvo ja koet huonoa omaatuntoa joutuessasi perumaan tapaamisen, mieti mitä voit tehdä kuitenkin luotettavuuden arvostamiseksi. Kerro toiselle mahdollisimman avoimesti syy tapaamisen peruuttamiseen ja sovi vaikka saman tien uusi aika. Kerro, että sinun tapaistasi ei ole peruutella kevyin perustein tapaamisia ja ole muutenkin avoin ja rehellinen. Jos syynä on vaikka väsymyksesi tai kiire, varmasti toinenkin osapuoli siirtää tapaamisen mielellään parempaan ajankohtaan, jolloin olet energisempi ja paremmin läsnä. Helpottaaksesi oloasi voit myös muistuttaa itseäsi niistä tilanteista, joissa olet toiminut luotettavasti tai edistänyt luotettavuuden arvostamista.