Testaa enneagrammi-tyylisi


ITSETUNTEMUSTEHTÄVÄ
Enneagrammityylin itsearviointi

Yhdeksän hyvää persoonallisuustyyliä
Mikä niistä muistuttaa eniten minua?

Seuraavat yhdeksän tekstiä (A-I) kuvaavat yhdeksää erilaista persoonallisuustyyliä. Jokainen tyyli on yhtä hyvä, ei parempi tai huonompi kuin muut. Kuvaukset ovat tiiviitä pikakuvia. Mikään niistä ei pyri olemaan kattava ja täydellinen kuvaus sinun tai kenenkään muun persoonallisuudesta.

  1. Lue huolellisesti seuraavat yhdeksän persoonallisuustyylin kuvausta. Valitse niistä kolme, jotka kuvaavat sinua parhaiten.
  2. Numeroi valitsemasi kolme kuvausta.  Merkitse ykköseksi se teksti, joka mielestäsi kuvaa sinua parhaiten, kakkoseksi se, joka toiseksi parhaiten kuvaa sinua ja kolmanneksi se, jossa myös on jotakin tuttua, mutta ei niin paljon kuin kahdessa ensimmäisessä.
  3. Kaikissa yhdeksässä tekstissä voi olla joitakin asioita, jotka kuvaavat sinua. Valitse silti kolme, jotka tuntuvat sopivan sinuun parhaiten. Näiden kolmen joukosta todennäköisesti löytyy omin enneagrammityylisi. Jokaisessa ihmisessä on jotakin kaikista yhdeksästä tyylistä.

Lisäohjeita valinnan tekemiseen

Kun valitset, ajattele jokaista kappaletta kokonaisuutena. Kysy itseltäsi: “Kuvaako tämä kappale kokonaisuutena minua paremmin kuin muut kahdeksan?” Kappaleessa voi olla jokin lause, joka ei sovi sinuun. Jos kappale kuitenkin kokonaisuutena kuvaa sinua paremmin kuin muut kahdeksan, valitse se.

Jos sinusta on vaikea valita, mieti, mitä joku sinut hyvin tunteva läheinen ihminen sanoisi – mikä kuvaa sinua parhaiten, mikä vähiten.

Persoonallisuustyylit ovat usen selkeimmin näkyvissä nuorena aikuisena. Sen vuoksi voit myös kysyä itseltäsi, mikä näistä kuvaa parhaiten sinua 15-30 vuotiaana.

Jokainen valinta on yhtä hyvä

Valintasi ei kerro esimerkiksi työtaidoistasi tai älykkyydestäsi. Tämän perusteella ei voi valita ihmisiä vaikkapa työtehtäviin, tiimiin tai ihmissuhteeseen.

Tavoitteena itsetuntemuksen ja ihmisten välisen ymmärryksen lisääminen

Enneagrammityylin tunnistaminen ei ole päämäärä, vaan askel itsetuntemuksen ja ihmisten välisen ymmärryksen matkalla. Tarkoitus ei ole ahtaa ihmisiä lokeroihin, vaan auttaa huomaamaan, mihin lokeroon on ehkä tiedostamattaan tullut ajautuneeksi. Oman enneagrammityyli tunnistamisesta avautuu kehityspolkuja – ei rajattomia, mutta todellisia. Siitä avautuu myös ymmärrystä toisia ihmisiä kohtaan.

Lue seuraavat persoonallisuustyylien kuvaukset – lue kaikki, valitse kolme!

A.
Asennoidun asioihin “kaikki tai ei mitään” – periaatteella, erityisesti niihin asioihin, jotka ovat minulle tärkeitä. Arvostan vahvuutta, rehellisyyttä ja luotettavuutta. Olen avoimesti sitä, mitä olen, minua ei tarvitse lukea rivien välistä. Luotan toisiin vasta kun he ovat osoittaneet luotettavuutensa. Haluan, että asiat esitetään minulle suoraan kiertelemättä ja kaartelematta. Huomaan, jos joku kieroilee, on petollinen tai yrittää vehkeillä. Minun on vaikea sietää heikkoutta ihmisissä, paitsi jos ymmärrän, mistä se johtuu tai huomaan, että ihminen haluaa tehdä työtä voittaakseen vaikeutensa. Minun on myös vaikea noudattaa käskyjä ja annettuja ohjeita, jos en kunnioita ohjeiden antajaa tai ole samaa mieltä hänen kanssaan. Olen hyvä ottamaan ohjat omiin käsiini. Jos olen vihainen, se yleensä näkyy, sen näyttämistä on vaikea pidätellä. Olen aina valmis puolustamaan ystäviäni ja muita minulle tärkeitä ihmisiä, varsinkin jos heitä on minun mielestäni kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. En ehkä voita kaikkia taisteluita, mutta keneltäkään ei totisesti jää huomaamatta, että olin kisassa mukana.

B.
Minulla on korkeat sisäiset laatuvaatimukset – tiedän, mikä on oikein ja väärin – ja pidän tärkeänä, että noudatan näitä vaatimuksia. Huomaan helposti, missä on vika, ja tiedän myös, miten asioita voisi korjata ja parantaa. Joidenkin mielestä voin tuntua arvostelevalta ja liikaa täydellisyyttä vaativalta, mutta minun on vaikea olla puuttumatta, jos asioita ei tehdä oikein. Olen ylpeä siitä, että minun vastuullani olevat tehtävät tulevat varmasti tehdyksi oikein. Minua ärsyttää joskus, kun ihmiset eivät edes yritä tehdä asioita kunnolla tai ovat vastuuttomia tai epäoikeudenmukaisia, mutta tavallisesti yritän kuitenkin olla näyttämättä sitä heille suoraan. “Ensin työ ja sitten leikki” on periaatteeni. Siirrän muita mielihalujani, jos työn ja velvollisuuksien suorittaminen sitä vaatii.

C.
Minun on yleensä melko helppo ymmärtää erilaisia näkökulmia. Joskus voin jopa vaikuttaa hiukan päättämättömältä, koska minun on helppo havaita valittavissa olevista vaihtoehdoista sekä edut että haitat. Kykyni ymmärtää asioiden eri puolia tekee minusta hyvän sovittelijan ihmisten välisissä ristiriidoissa. Tämä sama kyky voi toisaalta saada aikaan sen, että olen joskus tietoisempi toisten mielipiteistä, aikatauluista ja henkilökohtaisista prioriteeteista kuin omistani. Ei ole tavatonta, että ajatukseni harhautuvat sivuraiteille kun yritän tehdä jotakin tärkeää. Kun näin tapahtuu, huomioni saattaa suuntautua vähäpätöisiin rutiiniasioihin. Joskus on vaikea tietää, mikä on minulle todella tärkeää. Olen sopeutuvainen ja pyrin välttämään ristiriitoja. Mukaudun helposti muiden ehdotuksiin. Ihmiset pitävät minua leppoisana, mukavana ja miellyttävänä. En helposti näytä suuttumustani suoraan, siihen tarvitaan aika paljon. Toivon elämältä mukavuutta, tasapainoisuutta ja toisten hyväksyntää.

D.
Aistin toisten ihmisten tunnetilat herkästi. Näen, mitä toiset tarvitsevat, vaikka en edes tuntisi heitä. Joskus on turhauttavaa olla niin tietoinen ihmisten tarpeista, varsinkin heidän vaikeuksistaan ja ongelmistaan, koska en voi auttaa heitä niin paljon kuin haluaisin. Minun on helppo antaa itsestäni toisille. Joskus toivoisin, että osaisin vähän paremmin sanoa “ei”, koska päädyn toisinaan pitämään parempaa huolta toisten tarpeista kuin itsestäni. Tuntuu loukkaavalta, jos ihmiset ajattelevat, että yritän puuttua heidän asioihinsa, kun pyrkimykseni on ymmärtää ja auttaa heitä. Olen mielestäni lämminsydäminen ja ystävällinen ihminen, mutta jos minua ei huomioida tai arvosteta, voin olla herkkätunteinen ja vaativakin. Hyvät ihmissuhteet merkitsevät minulle paljon, ja olen valmis panostamaan paljon niiden toimivuuteen.

E.
Tavoite olla paras mahdollinen siinä mitä teen, on tärkeä motivaation lähteeni. Olen saanut vuosien varrella paljon palautetta saavutuksistani. Saan paljon aikaan ja yleensä menestyn hyvin melkein kaikessa, mihin ryhdyn. Se, mitä teen, on olennainen osa itseäni, koska ajattelen, että ihmisen arvo riippuu paljon siitä, mitä hän saa aikaan sekä siitä tunnustuksesta, mitä hän tekemisistään saa. Minulla on aina enemmän tekemistä kuin mihin aika riittää, joten usein siirrän tunteet ja pidemmät pohdinnat syrjään, jotta saan tehtävät suoritetuksi. Minun on vaikea olla tekemättä mitään, koska aina on jotakin puuhaa. Käyn kärsimättömäksi aikaani tuhlaavien ihmisten kanssa. Joskus hoitaisin mieluummin vaikka koko projektin itse kuin katsoisin sen hidasta etenemistä. Haluan sekä kokea että myös näyttää olevani aina tilanteen tasalla. Vaikka pidän kilpailusta, olen myös hyvä tiimityöskentelijä.

F.
Luonnehtisin itseäni melko hiljaiseksi, analyyttisesti ajattelevaksi ihmiseksi, joka tarvitsee keskimääräistä enemmän omaa aikaa. Yleensä mieluummin tarkkailen, mitä tapahtuu, kuin olen itse tapahtumien keskipisteessä. En pidä siitä, että ihmiset esittävät minulle vaatimuksia, tai edellyttävät, että tiedän ja raportoin, miltä minusta tuntuu. Saan paremmin kosketuksen omiin tunteisiini yksin ollessani kuin toisten seurassa. Monesti nautin kokemuksistani enemmän, kun elän ne jälkikäteen uudelleen mielessäni, kuin silloin, kun ne todellisuudessa tapahtuivat. En juuri koskaan pitkästy yksin ollessani, sillä ajatusmaailmani on hyvin rikas. Huolehdin tarkasti siitä, ettei aikaani ja energiaani kulu hukkaan. Haluan elää yksinkertaista ja mutkatonta elämää. Olen mielelläni niin riippumaton ja omavarainen kuin mahdollista.

G.
Minulla on vilkas mielikuvitus erityisesti mahdollisten uhkien suhteen. Pystyn yleensä havaitsemaan mahdolliset harmit, ja voin kokea niiden todellisuudessa aiheuttaman pelon etukäteen. Pyrin joko järkevästi välttämään vaaraa tai kohtaamaan sen ennen kuin se pääsee yllättämään. Mielikuvitukseni tekee minut kekseliääksi. Minulla on omintakeinen huumorintaju. Haluaisin, että elämä olisi varmempaa, mutta minulla on usein taipumus epäillä ihmisiä ja asioita ympärilläni. Havaitsen helposti puutteet ihmiten esittämissä ajatuksissa. Ehkä siksi monet ihmiset pitävät minua melko terävänä. Suhtaudun jonkin verran epäilevästi auktoriteetteihin, enkä ole kovin innostunut itse pyrkimään auktoriteettiasemaan. Koska näen helposti vallitsevan ajattelutavan puutteet, puolustan usein näkökulmaani altavastaajan asemasta. Jos sitoudun johonkin ihmiseen tai asiaan, olen erittäin luotettava ja uskollinen.

H.
Olen optimistinen ihminen ja ideoin mielelläni uutta ja kiinnostavaa. Aktiivinen mieleni liikkuu nopeasti ideasta toiseen ja takaisin. Ajatukseni liikkuvat suurissa linjoissa, ja innostun yhdistellessäni asioita, jotka eivät ensi alkuu näytä liittyvän toisiinsa. Työskentelen mielelläni asioiden kanssa, jotka minua kiinnostavat, ja minulla näyttää olevan niihin paljon energiaa. Minun on vaikea jaksaa tehdä tylsiä tai rutiininomaisia tehtäviä. Olen mielelläni mukana projektien alkuvaiheessa, suunnittelussa kun esillä on lukuisia eri vaihtoehtoja. Kun mielenkiintoni hiipuu jotakin asiaa kohtaan, minun on vaikea enää pysyä siinä mukana. Haluaisin edetä seuraavaan mieltäni kiehtovaan asiaan. Jos jokin uhkaa painaa mieltäni, siirrän mielelläni huomioni miellyttävämpiin asioihin. Mielestäni ihmisillä on oikeus miellyttävään elämään.

I.
Olen syvästi tunteva ja herkkä ihminen. Tunnen usein olevani väärinymmärretty ja yksinäinen, koska tunnen eri tavalla kuin muut. Käyttäytymiseni saattaa toisista vaikuttaa dramaattiselta, ja minua on kritisoitu yliherkkyydestä ja tunteiden merkityksen korostamisesta. Sisäisesti kaipaan tunneyhteyttä toisten ihmisten kanssa ja haluan kokea hyviä ihmissuhteita. Toisinaan minun on vaikea täysin arvostaa olemassa olevia ihmissuhteita, koska minulla on taipumus kaivata sitä, mitä minulla ei ole ja väheksyä sitä mitä on. Tunneyhteyden etsintä on ollut osa elämääni aina, ja toisinaan sen puuttuminen on aiheuttanut alakuloisuutta ja masennusta. joskus mietin, miksi toisilla ihmisillä näyttää olevan enemmän kuin minulla – parempia ihmissuhteita ja onnellisempaa elämää. Minulla on kehittynyt kauneuden taju ja kokemusmaailmani on rikas ja luova.

Tutustu tehtävän tuloksiin!

 

Lähde: enneagrammia.fi