Mentaalivalmennuksen menetelmät


Ratkaisukeskeinen valmennus

Valmennusmenetelmäni pohjautuvat ratkaisukeskeisyyteen. Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa positiivista, toimintaan perustuvaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa lähestymistapaa asiakkaan tilanteeseen. Aloitamme aina kartoittamalla nykytilanteen sekä hahmottamalla halutun tavoitetilan. Näiden kahden tilan välille jää jokin ero, muutostarve, johon lähdemme yhdessä etsimään mielekästä ratkaisua.

Ratkaisukeskeisen valmennuksen eettisenä perustana on asiakkaan omien elämänvalintojen kunnioittaminen. En arvostele, enkä tuomitse. Mieluummin ymmärrän, sallin ja hyväksyn. Jokainen on oman elämänsä asiantuntija ja ratkaisuja etsiessämme ohjaan sinua kysymysten avulla löytämään omaan elämääsi parhaiten sopivat vastaukset ja toimintamallit. En neuvo, enkä tuputa valmiita vastauksia. Mieluummin tuen, inspiroin ja kannustan.

 

Hypnoosivalmennus

Hypnoosi on syvä keskittymisen tila, johon meistä jokainen vaipuu päivittäin ihan itsekseen esimerkiksi syventyessämme ajatuksiimme niin, että ulkomaailma ikäänkuin katoaa hetkeksi. Hypnoosi mahdollistaa asioiden käsittelyn alitajunnan tasolla, jolloin tietoisen mielen ajatteluhälinä, ärsykkeiden käsittely ja järkeily ei ole häiritsemässä. Valmentajan tehtävä on ohjata sinut hallitusti hypnoositilaan ja tukea ajatteluprosessiasi hypnoosin aikana eteenpäin vievillä ja uusia näkökulmia avaavilla kysymyksillä. Hypnoosivalmennuksessa voidaan käyttää myös positiivisia, voimavaroja vahvistavia suggestioita tukemaan ajatusmallien ja elämäntapojen muutosta. Valmennuksessa voit esimerkiksi

 •  ideoida ratkaisua johonkin ongelmaan tai valintatilanteeseen
 •  vahvistaa voimavarojasi, motivaatiotasi jne.
 •  käsitellä jotain tunnetilaa syvällisemmin ja hakea siihen rakentavaa ratkaisua
 •  päästä eroon jännittämisestä, pelosta tai riippuvuudesta
 •  muuttaa jotain elämäntapaasi
 •  muuttaa jotain ajatusmalliasi, uskomustasi tai asennettasi
 •  jne…

 

Rentoutusohjaus

Henkilökohtaisessa rentoutusohjauksessa palaudut lempeästi liiallisesta rasituksesta ja stressistä. Sekä kehosi että mielesi saavat aikaa levolle ja virkistymiselle. Huomaat positiiviset vaikutukset olossasi heti ja yleensä rentoutuksella on positiivinen vaikutus myös seuraavan yön unenlaatuun. Rentoutusohjauksessa opit monipuolisesti erilaisia rentoutumisen taitoja, joita voit soveltaa itsenäisesti aina kun tarvitset irtiottoa stressaavista tilanteista. Rentoutusohjauksen aiheita voivat olla esimerkiksi:

 • Kehon rentoutus (stressiä helpottava syvähengitys + ohjattu koko kehon rentoutus)
 • Voimavaroja vahvistava suggestorentoutus
 • Itsetuntoa ja itsevarmuutta vahvistava suggestorentoutus
 • Tee tavoitteistasi ja unelmista totta -suggestorentoutus
 • Kuljen omaa polkuani ja kuuntelen sydämeni ääntä -suggestorentoutus
 • Päästä irti turhista murheista ja taakoista -rentoutus
 • Myötätunnon ja kiitollisuuden rentoutus

 

Mindfulness-ohjaus

Mindfulness eli tietoisuustaidot ovat nykyajan vauhdissa ja vaatimuksissa tärkeitä elämäntaitoja, joita jokaisen tulisi hallita. Meillä jokaisella on tietynlaiset perustaidot olemassa, mutta taidot ovat usein unohtuneet kaiken suorittamisen, suunnittelun, tehokkuuden ja murehtimisen alle. Mindfulness -ohjauksessa opit löytämään oikeanlaisen tasapainon tehokkaan tekemisen ja läsnäolon taitojen kesken, jolloin saat käyttöösi molempien taitojen parhaat puolet. Tietoisuustaitojen avulla voit esimerkiksi:

 • lievittää stressiä, parantaa stressinhallintaa ja vähentää turhia kiireen tunteita
 • oppia ohjaamaan automaattisia tunnereaktioitasi ja valitsemaan rakentavampia toimintatapoja
 • käsitellä tunteitasi helpommin ja rakentavammin
 • hillitä ajatustesi myllerrystä ja parantaa keskittymiskykyäsi
 • lisätä itsetuntemustasi ja vahvistaa itsetuntoasi
 • vähentää epämukavien tunnetilojen haitallisia vaikutuksia, esim. jännittämistä
 • syventää ihmissuhteitasi ja parantaa vuorovaikutustaitojasi.