Erityisherkän tasapaino

MIELEN TASAPAINOA JA KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA 

Meidän erityisherkkien (HSP – Highly Sensitive Person) aistit ovat erittäin tarkat ja havaitsevat ympäristöstä pienimmätkin vivahteet tunnelmaa ja ihmisten tunnetiloja myöden. Tutkimuksissakin on pystytty tunnistamaan erityisherkkyys fyysisenä ilmiönä sen perusteella, kuinka elimistömme reagoi stressiin. Hermostomme on jatkuvasti erityisen kovan rasituksen alla.

Mindfulness- eli tietoisuustaidot tarjoavat useita käytännöllisiä keinoja, joiden avulla myös erityisherkän on helpompi käsitellä aisti-informaatiota hallitummin ja palautua päivittäisestä kuormituksesta helpommin. HSP-piireissä mindfulness -menetelmät ovatkin suosittuja juuri siksi. Tutkimuksissa on laajasti todettu tietoisuustaitojen hyödyt stressinsäätelyssä, ja myös erityisherkillä ne on todettu hyödylliseksi aistiherkkyydestä johtuvan ylivirittyneisyyden hallinnassa.

 

AISTIÄRSYKKEIDEN TULVAN JA TUNNEMYLERRYKSEN KÄSITTELY

Tietoisuustaitojen harjoittaminen on “mielen lihaksiston” tietoista treenaamista ja olennainen, ensimmäinen askel on tutustua omaan aistimaailmaan. Meidän erityisherkkien haaste on aistiherkkyys, joka toisaalta tekee maailmastamme erityisen rikkaan, mutta toisaalta tämä aistitulva voi johtaa epämiellyttävään ylivirittyneisyyteen. Onneksi tietoisuustaitojen avulla tämän ärsyketulvan käsittelyä on mahdollista helpottaa. Meille tärkeä taito on myös oppia tiedostamaan ja tunnistamaan ärsyketulvan keskeltä eri aistimukset ja niiden merkitykset. Esimerkiksi omien ja toisten tunnetilojen erottaminen toisistaan on taito, joka vähentää merkittävästi turhaa tunnekuormaa.

 

VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA JA IHMISPALJOUDESSA TOIMIMINEN

Me erityisherkät välttelemme mielellämme väkijoukkoja ja isoja tapahtumia. Sosiaalisissa tilanteissa saatamme tuntea olomme ulkopuoliseksi tai vaivaantuneeksi, koska tuntosarvemme ovat jatkuvasti valmiina havaitsemaan pienimmätkin vivahteet keskustelukumppanimme reaktioista siihen, mitä ja miten puhumme.  Läsnäolon taitoja harjoittamalla on mahdollista löytää luonnollisempi ja sujuvampi tapa toimia vuorovaikutustilanteissa sekä sietää helpommin myös ihmispaljouden kuormitusta.

 

HERMOSTON RASITUSTILASTA JA YLIVIRITTYNEISYYDESTÄ PALAUTUMINEN

Me erityisherkät tarvitsemme runsaammin palautumis- ja lepoaikaa, koska hermostomme joutuu sietämään kovaa kuormitusta. Olemme havainneet tämän tarpeen hyvin nuorena, vaikka emme muuten olisi olleet tietoisia olevamme “erilaisia”. Yksinolo, lepo ja ärsykemäärän rajoittaminen ovat meille jokaiselle tuttuja keinoja käsitellä ylivirittyneisyyttä. Tunnemme kehossamme ja mielessämme voimakasta tarvetta vetäytyä omaan rauhaamme. Toipuminen ja palautuminen voi olla joskus hyvinkin aikaaviepää. Tietoisuustaitoja kehittämällä on mahdollista suojata hermostoaan liialliselta rasitukselta sekä nopeuttaa ja helpottaa palautumista. Miettimällä palautumisen keinoja etukäteen ja suunnittelemalla palautumistarpeet jo valmiiksi kalenteriin, tasapainon ylläpito ja arjen sujuvuus helpottuu.

 

  • 3kk-valmennus 195€/kk (tai 6 x 99€): valmennukseen sisältyy 5 valmennustapaamista tai -puhelua ja soveltuva lisämateriaali (mindfulness-/rentoutus-/hypnoosiäänitteet)
  • 6kk-valmennus  185€/kk (tai 12 x 95€): valmennukseen sisältyy 10 valmennustapaamista tai -puhelua sekä soveltuva lisämateriaali (mindfulness-/rentoutus-/hypnoosiäänitteet)

 

Varaa aika maksuttomaan kartoituskeskusteluun (60min)

Mietitkö voisiko valmennuksesta olla sinulle apua?

Saat vastauksia nopeasti, kun tulet maksuttomaan kartoituskeskusteluun:

  • saat selkeyden, millaisia muutoksia ja ratkaisuja tarvitset
  • autan tunnistamaan ne asiat, jotka ovat estäneet sinua etenemästä ja miksi
  • saat suositukseni parhaasta tavasta edetä näkyviin ja tuntuviin tuloksiin
  • kerron millä keinoilla voit saavuttaa haluamasi muutoksen

Kartoituskeskustelu on sitoumukseton ja voit sen jälkeen rauhassa päättää, haluatko jatkaa valmennukseen.

Varaa aika maksuttomaan kartoituskeskusteluun >>