Enneagrammi-testin tulos


Itsetuntemustehtävän tulokset

Ensinnäkin onnittelut!

Mihin valintasi osuikin, olet joka tapauksessa valinnut kolme hyvää tyyliä!
Kaikki enneagrammin yhdeksän tyyliä ovat yhtä hyviä.
Kaikilla on myös omat tyypilliset haasteensa.

Enneagrammitestin tavoite on olla yhtenä apuvälineenä  itsetuntemuksen matkalla. Tärkeämpää kuin lyödä nopeasti lukkoon oma enneagrammityyppi, on se, että tekee oivalluksia, havaintoja ja löytöjä itsestään. Narratiivisessa enneagrammissa itsetuntemustestiä käytetään osana kokonaisuutta, johon kuuluu myös vuorovaikutusta – ehkä enneagrammihaastattelu, kurssi, paneeleita tai muita keskusteluja.

Yksi valitsemistasi kolmesta kuvauksesta on todennäköisesti se sinulle kaikkein ominaisin ja automaattisin tyyli.

Tässä luettelo kuvauksia vastaavista enneagrammityyleistä:

A-tarina:     enneagrammityyli 8     Vahva vaikuttaa
B-tarina:     enneagrammityyli 1     Tarkka uudistaa
C-tarina:     enneagrammityyli 9     Rauhallinen kannattelee
D-tarina:     enneagrammityyli 2     Huolehtivainen auttaa
E-tarina:     enneagrammityyli 3     Tehokas suorittaa
F-tarina:     enneagrammityyli 5     Tutkiva perehtyy
G-tarina:    enneagrammityyli 6     Luotettava varmistaa
H-tarina:    enneagrammityyli 7     Innostuva visioi
I-tarina:     enneagrammityyli 4    Syvällinen ilmaisee

Poimi yllä olevista enneagrammityylien nimistä ne, jotka vastaavat valitsemiasi kolmea tarinaa. Tunnistatko niissä jotakin itsestäsi? Mikä kolmesta tuntuu tutuimmalta?

Enneagrammityylit kuvataan ympyrän kaarelle, kuten alla olevassa kuvassa. Tyylit eivät siis ole irrallisia, vaan monella tavalla suhteessa toisiinsa. Ja meissä kaikissa on jotakin näistä kaikista tyyleistä.

Katso, mistä kohdista ympyrän kaarelta löydät omat valintasi!

Jos olet valinnut kolme vierekkäistä, esimerkiksi 1, 2 ja 3, voi olla, että  Huolehtivainen auttaa on omin tyylisi, samalla kun Tarkka uudistaa  ja Tehokas suorittaa ovat myös – ainakin toisinaan – tutun oloisia.  – 1 ja 3 ovat silloin omaan tyyliisi vaikuttavia ‘siipiä’.

Jos olet valinnut kolme sellaista, joita viivat yhdistävät toisiinsa, esimerkiksi 1,7 ja 4, voi olla, että Tarkka uudistaa on omin tyylisi, ja Innostuva visioi ja Syvällinen ilmaisee  ovat tyylejä, joita myös tunnistat itsessäsi, varsinkin erityistilanteissa, ilossa tai stressissä.

Olet voinut päätyä myös kolmeen tyyliin mistä tahansa muualta ympyrältä. Mikään vastaus ei ole väärä. Enneagrammi on parhaimmillaan erittäin vaikuttava, hauska ja kestävä väline. Keskeisintä on kuitenkin aina ihmisen oma sisäinen kokemus omasta itsestään. Enneagrammityylien pohtiminen antaa aineksia itsetuntemusmatkalle.